bài tập lập trình ứng dụng di động
  • Lượt xem: 521
  • Tải xuống: 35
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 23/08/2021

Mô Tả

Nhằm giúp người học lập trình Android dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình Android từ cơ bản đến năng cao. Có nhiều ví dụ về Android trong bài học. Android là một bộ phần mềm hoàn chỉnh cho các thiết bị di động như máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, đầu đọc sách điện tử....