phước trung - minh hiếu - báo cáo cuối kỳ môn phát triển ứng dụng di động - quản lý tkb sinh viên
  • Lượt xem: 1.13K
  • Tải xuống: 66
  • Người đăng: Minh Hiếu
  • Ngày đăng: 16/04/2021

Mô Tả

Môn: Phát triển ứng dụng di động Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý thời khoá biểu sinh viên GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh SVTH: 1. Dương Lê Phước Trung (1824801030053) 2. Trần Minh Hiếu (1824801030067)